JD Hydro

Hakowce

Sprzedaż i serwis hakowców, bramowców

Firma JD HYDRO oferuje serwis urządzeń hakowych (hakowców) bramowców rożnych producentów. Dysponujemy dużą wiedzą serwisową jak i ogromną praktyką dotyczącą wszelkiego tupu napraw konserwacji i modernizacji. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia wydane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) do napraw i modernizacji.

Nasz firma świadczy usługi w zakresie:

 • sprzedaż i montaż
 • remonty kapitalne
 • wymiana pomp hydraulicznych;
 • regeneracja i wymiana rozdzielaczy;
 • regeneracja i wymiana siłowników;
 • regeneracja i wymiana zaworów zwrotnych (zamków);
 • naprawa uszkodzeń mechanicznych;
 • likwidacja luzów
 • wymiana, modernizacja i naprawa instalacji hydraulicznej;
 • likwidacja wycieków;
 • naprawa sterowania i instalacji elektrycznej;
 • uszczelniacze, ślizgi i inne.
 • montaż lub przełożenie
 • przygotowanie dokumentacji oraz rejestracja UDT
 • przeglądy konserwacyjne i obsługa UDT

W ramach posiadanych uprawnień oferujemy pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji do rejestracji i badań UDT wraz z wydaniem poświadczenia weryfikacji prawidłowości montażu oraz przeprowadzenia prób po montażowych zarówno statycznych jak i dynamicznych Organizujemy badania okresowe i doraźne UTB z udziałem inspektora UDT.
Dla stałych klientów prowadzimy ewidencję i pilnujemy terminów przeglądów konserwacyjnych i okresowych UDT.