JD Hydro

UDT

Badania UDT - przeglądy konserwacyjne UDT

Oferujemy usługę przeglądów konserwacyjnych dźwigów i urządzeń dźwigowych, polegającą na:

 • wykonywaniu czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją konserwacji producenta dźwigów i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego;
 • dokonywaniu testów urządzeń pod kątem bezpieczeństwa użytkowania
 • przesmarowaniu wszystkich punktów smarnych urządzenia
 • wpisie w dzieniku konserwacyjnym przez uprawnionego konserwatora

Nasz firma posiada uprawnienia do konserwacji UDT

 • SUWNIC
 • HDS-y
 • wózków widłowych
 • podnośników koszowych
 • podnośników kolumnowych
 • platform załadowczych
 • bramowców
 • hakowców

W ramach posiadanych uprawnień oferujemy pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji do rejestracji i badań UDT wraz z wydaniem poświadczenia weryfikacji prawidłowości montażu oraz przeprowadzenia prób po montażowych zarówno statycznych jak i dynamicznych Organizujemy badania okresowe i doraźne UTB z udziałem inspektora UDT.
Dla stałych klientów prowadzimy ewidencję i pilnujemy terminów przeglądów konserwacyjnych i okresowych UDT.

Uprawnienia